Start
Aktualności
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem PDF Drukuj Email
piątek, 10 marca 2017 14:11

 
Wigilia dla osób samotnych z terenu gminy Żyraków PDF Drukuj Email
środa, 21 grudnia 2016 12:51

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwamy samotność. 19 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie  Wójt Gminy Marek Rączka przy współudziale Stowarzyszenia Kobiet Na Rzecz Środowiska Wiejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizował coroczną wieczerze wigilijną dla osób samotnych z terenu naszej gminy. Na uczestników czekały stoły zastawione tradycyjnymi wigilijnymi potrawami i ciastami. Zgodnie z tradycją zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Ksiądz Proboszcz Józef Jasiurkowski odczytał fragment Ewangelii i w swoim imieniu złożył zebranym świąteczne życzenia. Następnie Pan Wójt Marek Rączka przekazał życzenia, by ten świąteczny czas niósł  pociechę i radość, a także pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, wszyscy poddali się nastrojowi zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystą Wigilię uświetnił koncert pastorałek oraz jasełka wystawione przez uczniów i absolwentów występ Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie. Występ wzbudził zachwyt wśród uczestników spotkania. Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania zostali obdarowani świątecznymi upominkami.

 

 
Informacja Rodzina 500+ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 00:00

W związku z coraz częściej pojawiającymi sie próbami wyłudzenia pieniędzy od osób składających wnioski o świadczenie wychowaecze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków na witrynach internetowych przypominamy, ze jedynymi autoryzowanymi przez strone rządową informacjami  o programie Rodzina 500 plus są strony:

Rodzina500plus.gov.pl

Obywatel.gov.pl

Oficjalne strony ministerstw


Ponadto składając wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej prosimy o zwrócenie uwagi na poprawnosć wprowadzonych danych (numery PESEL, sklad rodziny, adres). Przypominamy, że we wniosku należy wpisywać adres zamieszkania i wysłać go również do gminy miejsca zamieszkania.

 

 
Wnioski do programu Rodzina 500+ PDF Drukuj Email
piątek, 11 marca 2016 00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że są już dostepne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do programu Rodzina 500+. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok.3 lub ze strony internetowej.


Wniosek Rodzina 500+


Oświadczenie o dochodach członka rodziny


Oświadczenie członka rodziny rozliczającego sią na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym


Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

 
Informacja dotycząca programu Rodzina 500+ PDF Drukuj Email
środa, 17 lutego 2016 15:35

Wójt Gminy Żyraków  informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 +” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie Gminy Żyraków będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

 

 
Nowe świadczenie rodzicielskie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 stycznia 2016 15:35

Od 1 stycznia 2016 można ubiegać się świadczenie rodzicielskie. Będzie ono przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą między innymi osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom sprawującym opiekę nad jednym urodzonym dzieckiem przez okres 52 tygodni, niezależnie od kryterium dochodowego w kwocie 1000,00 zł miesięcznie. Jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku urodzenia wieloraczków okres pobierania świadczenia wydłużony zostanie do 71 tygodni. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dla nich przewidziano proporcjonalnie krótszy okres pobierania świadczenia. Szczegółowe informacje uzyskać można w dziale świadczeń rodzinnych tel. 14 680 71 03

 
Wigilia dla osób samotnych z terenu gminy Żyraków PDF Drukuj Email
sobota, 19 grudnia 2015 14:51

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwamy samotność. Dlatego w dniu 18 grudnia 2015r. w Zespole Szkół w Żyrakowie  Wójt Gminy Marek Rączka przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizował coroczną wieczerze wigilijną dla osób samotnych z terenu naszej gminy. Oprócz stołów zastawionych potrawami wigilijnymi na uczestników czekały kolędy i pastorałki. Zgodnie z tradycja zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Ksiądz Proboszcz Józef Jasiurkowski odczytał fragment Ewangelii i w swoim imieniu złożył zebranym świąteczne życzenia. Następnie Pan Wójt Marek Rączka przekazał życzenia, by ten świąteczny czas niósł  pociechę i radość, a także pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, wszyscy poddali się nastrojowi zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystą Wigilię uświetnił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Żyrakowie, który wzbudził zachwyt wśród uczestników spotkania. Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania zostali obdarowani świątecznymi upominkami.

 

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" podsumowanie roku 2014 PDF Drukuj Email
wtorek, 16 grudnia 2014 11:23

baner_do_artykolow2Dobiegła końca realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w roku 2014. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 15 osób. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwie zawodowym oraz szkoleniach: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Dla 5 uczestniczek projektu zorganizowano płatne staże zawodowe, jedna z uczestniczek znalazła zatrudnienie. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym przez GOPS Żyraków. Realizacja projektu daje możliwość stworzenia aktywnej formy wsparcia dla klientów Osrodka Pomocy Społecznej opartej na kontrakcie socjalnym. 

 
Karta dużej rodziny w gminie Żyraków PDF Drukuj Email
środa, 25 czerwca 2014 10:59

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 16 czerwca 2014 roku można składać wnioski o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku  życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary  54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR" pisany alfabetem Braille'a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w GOPS w Żyrakowie. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl, gdzie istnieje możliwość pobrania wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny,  a także przedstawiona jest ogólnopolska oferta zniżek dla posiadaczy KDR.

 
Nowe zasady przyznawania zasiłków dla opiekunów PDF Drukuj Email
czwartek, 15 maja 2014 10:59

Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasa z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. To znaczy, że od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.


Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:

   

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie
  o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
 2.  

 3. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
  Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:
  a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłkuopiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
  b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.   

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem", wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.    Jeżeli w okresie od 15 maja 2014 r. do 14 września 2014 r. toczyć się będzie postępowanie o wydanieorzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.  Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy. Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. Zasiłki oraz koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki  na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

 

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" podsumowanie roku 2013 PDF Drukuj Email
piątek, 27 grudnia 2013 11:23

baner_do_artykolow2Dobiegła końca realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w roku 2013. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn). Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwie zawodowym oraz szkoleniach: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B., pracownik robót wykończeniowych w budownictwie.  Dodatkowo uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym przez GOPS Żyraków. Jedna z uczestniczek w trakcie trwania projektu znalazła zatrudnienie, kolejna została objeta 3 miesięcznym płatnym stażem. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie aktywnej formy wsparcia dla  klientów Osrodka Pomocy Społecznej opartej na kontrakcie socjalnym. Już dziś zapraszamy do udziału w projekcie w 2014 roku. W projekcie moga brać udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Zyraków, pozostające bez zatrudnienia, a w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym również osoby pracujące w tym rolnicy. 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Designed by vonfio.de