Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie realizuje nowe zadanie tj. wydawanie zaświadczeń beneficjentom programu "Czyste powietrze".

 

 

Zaświadczenia o dochodach wydawane są na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w GOPS Żyraków, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Ośrodka lub przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

 

 

O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do Ośrodka zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

 

 

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

 

 

Wszelkie informacje na temat Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

 

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

 

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 

Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11  i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

 

Program adresowany jest do: 

 

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

 

  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

 

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszt zakupów senior pokrywa samodzielnie. Program trwa do 31 grudnia 2020

               

 

                       

                

 

 

 

 

Od dnia 10 października 2020 powiat dębicki znajduje się w czerwonej strefie obostrzeń. W związku z tym wszelkie sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalecamy załatwiać  w formie elektronicznej tj. telefonicznie, poprzez e-mail oraz skrzynkę e-puap. Wszystkie wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych  zostaną wypłacone na konta bankowe oraz przekazem pocztowym. Wszelką korespondencję można złożyć na poczcie podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku.  Jeżeli wystąpi konieczność bezpośredniej wizyty w Ośrodku jest to możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Każda osoba wchodząca do budynku urzędu będzie ewidencjonowana, obsługiwane będą tylko osoby stosujące rygory sanitarne zasłaniania ust i nosa i zasadę dystansu społecznego.

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

39-204 Żyraków 137

 

Tel/fax: 14 682 26 35, 604 627 472

 

                                                                                                                                                                   

Pracownicy socjalni tel: 14 6807 105, 14 6807 112

 

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, 500+ tel:  14 6807 103

 

 

Skrzynka EPUAP:  /GOPSZyrakow/SkrytkaESP