Bezpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Uzyskanie porady wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod numerem telefonu 690 901 136. Rejestracja od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 11:00.

 

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym,
  • nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 01.01.2020 r.),
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEMUJE spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Z WYJĄTKIEM przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
  • poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
  • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,
  • nieodpłatna mediacja.

 

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W Powiecie Dębickim funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

ZOBACZ INFORMACJĘ O NIEODPŁATNYCH PUNKTACH POMOCY PRAWNEJ

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH