Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” mieszczącego się na parterze Dworku w Straszęcinie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior+ w Gminie Żyraków realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2020.

Jeżeli jesteś:

  •  mieszkańcem Gminy Żyraków,
  •    w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Klub Senior+ w Gminie Żyraków zapewnia wsparcie 20 seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Żyraków.

Celem głównym Klubu Senior+ w Gminie Żyraków jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego seniorów.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Klub Senior+ w Gminie Żyraków funkcjonuje dwa razy w tygodniu po 5 godzin.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  •  zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
  •  możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych zajęć
  •   możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić dokumentację zgłoszeniową i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00) osobiście lub za pośrednictwem innych osób. Dokumentację zgłoszeniową można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie lub  ze strony internetowej GOPS.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria, niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub Seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie dotyczące regulaminu

Oświadczenie RODO

Oświadczenie dotyczące publikacji wizerunku

Regulamin Klubu Seniora