W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na  celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 

    jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100,00 złotych,

    gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę,

    gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę,

    gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę.

 

* Jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł zasilanych węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa  w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496):

 

    kocioł na paliwo stałe,

    kominek,

    koza

    ogrzewacz powietrza,

    trzon kuchenny,

    piecokuchnia,

    kuchnia węglowa

    piec kaflowy na paliwo stałe

 

Zasada złotówka za złotówkę

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

 

Wniosek o dodatek osłonowy

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych