Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o  dodatek osłonowy. Szczegóły w zakładce dodatek osłonowy. Informacja telefoniczna pod numerem 14 6807103