Gmina Żyraków uzyskała dofinansowanie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wsparcie uzyskają osoby niepełnosprawne wymagające długotrwałej opieki  innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.