PRACA SEZONOWA Z EURES - Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE. EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii. Sieć EURES ułatwia podejmowanie pracy w dowolnym państwie UE/EFTA a korzystanie z usług EURES jest bezpłatne oraz nie wymaga rejestracji w urzędzie pracy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Urzędu Pracy w Debicy oraz na polskiej stronie EURES

 

 

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać
od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną. Wnioski będzie można przekazać online z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał ZUS. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

 

 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, iż od dnia 9 czerwca 2021 r. nastąpiły zmiany dotyczące korzystania z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny. Obecne posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest osobą dorosłą, posiadającą ważny polski dowód osobisty bądź dziecko które posiada mLegitymację szkolną może skorzystać z jej elektronicznej wersji w systemie mObywatel (mKDR) .  Tym samym przestała działać dotychczasowa aplikacja.

 

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?

 1. Upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest ważna.
 2. Pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 1. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz  Dodaj Dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument - jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz). 
 2. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny
 3. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej
   
 4. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak :potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie:  przejdź do kolejnego punktu.
 1. Sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy wnioski, które dostępne są w zakładce Karta Dużej Rodziny lub na stronie www.gov.pl, a także opłaty za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz karty tradycyjnej, w   przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie formy tradycyjnej – na kwotę 10 zł . 

 

 

 

 

 Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną na terenie kraju, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną poprzez:

 • bankowość elektroniczną (Alior Bank S.A., PKO Bank Polski S.A./Inteligo, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Nest Bank S.A., Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A., KASA Stefczyka, SKOK Śląsk)
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • Portal Emp@tia

 

W sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych a także funduszu alimentacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny:

(14) 68 07 103

662 051 979