Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, iż od dnia 9 czerwca 2021 r. nastąpiły zmiany dotyczące korzystania z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny. Obecne posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest osobą dorosłą, posiadającą ważny polski dowód osobisty bądź dziecko które posiada mLegitymację szkolną może skorzystać z jej elektronicznej wersji w systemie mObywatel (mKDR) .  Tym samym przestała działać dotychczasowa aplikacja.

 

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?

 1. Upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest ważna.
 2. Pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 1. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz  Dodaj Dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument - jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz). 
 2. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny
 3. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej
   
 4. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak :potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie:  przejdź do kolejnego punktu.
 1. Sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy wnioski, które dostępne są w zakładce Karta Dużej Rodziny lub na stronie www.gov.pl, a także opłaty za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz karty tradycyjnej, w   przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie formy tradycyjnej – na kwotę 10 zł . 

 

 

 

 

 Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną na terenie kraju, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną poprzez:

 • bankowość elektroniczną (Alior Bank S.A., PKO Bank Polski S.A./Inteligo, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Nest Bank S.A., Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A., KASA Stefczyka, SKOK Śląsk)
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • Portal Emp@tia

 

W sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych a także funduszu alimentacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny:

(14) 68 07 103

662 051 979

 

 

 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie przypomina, że świadczenia wychowawcze (500+) przyznane na okres zasiłkowy 2019/2021 wypłacane będą do 31.05.2021 r. 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (tj. od 01.06.2021 r.) należy składać:

- od 01.02.2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

portal Emp@tia oraz system bankowości elektronicznej

 

- od 01.04.2021 r.  drogą elektroniczną, osobiście w GOPS Żyraków - pok. nr 3, droga pocztową, portal PUE ZUS

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

- do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,

- od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca  2021 r.,

- od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia                 2021 r.,

- od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.,

- od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października  2021 r.

 

 

 

 

 

 

             Gmina Żyraków przekazała do użytku pomieszczenia w Dworku w Straszęcinie na realizację zadania pn.: Utworzenie i doposażenie Klubu „Senior+”.

            Realizacja zadania związana była z modernizacją pomieszczeń oraz ich doposażeniem. Na realizację inwestycji Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2015-2020 w wysokości 147.172zł, natomiast 48.490zł stanowią środki własne Gminy Żyraków. Całość zadania wyniosła 195.662zł.

            Klub ,, Senior+’’ funkcjonować będzie od 2021 roku w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w zakładce Klub Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie Il".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.