Informujemy  mieszkańców, że dzień 07 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie za odpracowaniem w dniu 15 kwietnia 2023 r. (sobota).

(Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie Nr GOPS-021-3/23 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 07 kwietnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Żyrakowie za odpracowaniem).