Informujemy  mieszkańców, że dzień 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 6 stycznia 2024r.

(Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie Nr GOPS-021-3/24 z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 29 marca 2024 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 - tj. w dniu innym niż niedziela)