Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, iż od dnia 9 czerwca 2021 r. nastąpiły zmiany dotyczące korzystania z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny. Obecne posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest osobą dorosłą, posiadającą ważny polski dowód osobisty bądź dziecko które posiada mLegitymację szkolną może skorzystać z jej elektronicznej wersji w systemie mObywatel (mKDR) .  Tym samym przestała działać dotychczasowa aplikacja.

 

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?

 1. Upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest ważna.
 2. Pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 1. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz  Dodaj Dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument - jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz). 
 2. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny
 3. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej
   
 4. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak :potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie:  przejdź do kolejnego punktu.
 1. Sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy wnioski, które dostępne są w zakładce Karta Dużej Rodziny lub na stronie www.gov.pl, a także opłaty za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz karty tradycyjnej, w   przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie formy tradycyjnej – na kwotę 10 zł .