W dniu 20 września 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na mocy której przedłużono termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty dodatku węglowego do 60 dni. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres bez względu na ilość gospodarstw domowych zamieszkałych pod tym adresem. 

Jednocześnie informujemy, że wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, a jego realizacja uzależniona jest od otrzymania środków finansowych od Wojewody. Gmina Żyraków złożyła wymagane zapotrzebowanie 31 sierpnia 2022 jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała dotacji na realizację przedmiotowego zadania. Rozpatrywanie i wypłatę dodatku węglowego rozpoczniemy niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.