Gmina Żyraków przekazała do użytku pomieszczenia w Dworku w Straszęcinie na realizację zadania pn.: Utworzenie i doposażenie Klubu „Senior+”.

            Realizacja zadania związana była z modernizacją pomieszczeń oraz ich doposażeniem. Na realizację inwestycji Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2015-2020 w wysokości 147.172zł, natomiast 48.490zł stanowią środki własne Gminy Żyraków. Całość zadania wyniosła 195.662zł.

            Klub ,, Senior+’’ funkcjonować będzie od 2021 roku w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w zakładce Klub Seniora