Od dnia 1 stycznia 2018 r. poza Kartą w formie tradycyjnej członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli złożyć wniosek o kartę w formie aplikacji na urządzenie mobilne ( np. smartfon, tablet).

              Jeżeli wnioskodawca będzie ubiegał się jednocześnie o plastikową i elektroniczną formę KDR, wydanie Karty będzie bezpłatne. W sytuacji gdy po 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej  i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Opłata za dodatkową formę KDR wyniesie 9,21 zł za każdą kartę. Osoby , które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r. będą mogły nieodpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2019 r. 

             Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych za pomocą dodatkowej aplikacji spowoduje krótszy okres oczekiwania na  Kartę , gdyż dostęp do niej uzyskać można będzie już w momencie przyznania Karty. Rodzice mogą wizualizować karty przyznane ich dzieciom. 

 

 

 

Na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 wnioski przyjmowane bedą od 1 sierpnia 2017. Dotyczy to wniosków o nastepujace świadczenia:

  • zasiłek rodzinny,
  • świadczenie 500+
  • fundusz alimentacyjny
  • specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski można składać:

  • bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie,
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • droga elektroniczną (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

Formularze wniosków dostępne będą od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie (pokój 3) oraz w zakładce do pobrania

 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwamy samotność. 19 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie  Wójt Gminy Marek Rączka przy współudziale Stowarzyszenia Kobiet Na Rzecz Środowiska Wiejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizował coroczną wieczerze wigilijną dla osób samotnych z terenu naszej gminy. Na uczestników czekały stoły zastawione tradycyjnymi wigilijnymi potrawami i ciastami. Zgodnie z tradycją zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Ksiądz Proboszcz Józef Jasiurkowski odczytał fragment Ewangelii i w swoim imieniu złożył zebranym świąteczne życzenia. Następnie Pan Wójt Marek Rączka przekazał życzenia, by ten świąteczny czas niósł  pociechę i radość, a także pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, wszyscy poddali się nastrojowi zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystą Wigilię uświetnił koncert pastorałek oraz jasełka wystawione przez uczniów i absolwentów występ Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie. Występ wzbudził zachwyt wśród uczestników spotkania. Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania zostali obdarowani świątecznymi upominkami.

 

 

W związku z coraz częściej pojawiającymi sie próbami wyłudzenia pieniędzy od osób składających wnioski o świadczenie wychowaecze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków na witrynach internetowych przypominamy, ze jedynymi autoryzowanymi przez strone rządową informacjami  o programie Rodzina 500 plus są strony:

Rodzina500plus.gov.pl

Obywatel.gov.pl

Oficjalne strony ministerstw

 

Ponadto składając wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej prosimy o zwrócenie uwagi na poprawnosć wprowadzonych danych (numery PESEL, sklad rodziny, adres). Przypominamy, że we wniosku należy wpisywać adres zamieszkania i wysłać go również do gminy miejsca zamieszkania.