Start
Aktualności
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - nowe wnioski PDF Drukuj Email
wtorek, 04 sierpnia 2009 13:29

Informujemy że w dziale do pobrania są już dostepne nowe wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.


Wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 należy składać od 1 września 2009r. do 30 listopada 2009r. Ponadto przypominamy, że od 1 listopada 2009r. w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będzie wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Brak takiego dokumentu skutkować będzie decyzją odmowną.


Nowy okres zasiłkowy 2009/2010 dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się z dniem 1 października 2009r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 sierpnia 2009r. do 31 października 2009r.

informujemy również, że do powyższych wniosków niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych przez członków rodziny dochodach za 2008 rok.


Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale świadczeń rodzinnych, pok. 3, tel: 014 682 26 35 lub 014 683 12 21 wew. 201

 
"Uczeń na wsi" 2008/09 - podsumowanie programu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 sierpnia 2009 09:15

31 lipca 2009 rozliczony został program "Uczeń na wsi" za rok szkolny 2008/09 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z programu skorzystało w sumie 55 uczniów niepełnosprawnych, w tym 25 uczniów szkół podstawowych, 20  uczniów szkół gimnazjalnych oraz 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawcom wypłacono łącznie w formie refundacji 48.583,81 zł. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie zostali wyposażeni  w  pomoce naukowe i przedmioty ułatwiajace naukę. Ponadto przystępując do programu część osób zdecydowała się na dodatkowe lekcje języka obcego, kurs komputerowy czy instalacje internetu. Efektem wsparcia uczniów niepełnosprawnych programem jest ułatwienie im dostępu do wiedzy i nauki.

 
"Czas na aktywność..." - rozpoczynamy szkolenia PDF Drukuj Email
wtorek, 14 lipca 2009 11:40

baner_do_artykolow2


W miesiącu lipcu  dla uczestników projektu "Czas na aktywnośc w gminie Żyraków" rozpoczęły się szkolenia zawodowe. 20 uczestników bierze udział w następujących szkoleniach:
  • kucharz - 8 osób,
  • bukieciarstwo - 5 osób,
  • spawacz MIG-MAG-TIG - 1 osoba,
  • magazynier z obsługa wózków widłowych - 1 osoba,
  • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 5 osób (rozpoczęcie 3 sierpnia)                                                                                               
Szkolenia prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy, ul Parkowa 1

 
"Uczeń na wsi" - termin rozliczenia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 czerwca 2009 13:02

Przypominamy, że 22 czerwca 2009 r. mija termin rozliczenia umów z programu "Uczeń na wsi" 2008/2009. Wydatki objęte dofinansowaniem muszą

zawierać się w terminie od 1 września 2008 do 19 czerwca 2009. Faktury z datą  późniejszą niż 19 czerwca 2009 nie będą objęte dofinansowaniem z programu.

 
Świadczenia Rodzinne - przedłużenie okresu zasiłkowego PDF Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2009 11:01

           Ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. W zawiązku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.


              Osoby posiadające decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych wydane z terminem do 31 sierpnia 2009 r., prosimy o stawienie się do Działu Świadczeń Rodzinnych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie pok. 3, celem złożenia stosownego oświadczenia, a tym samym przedłużenia przyznanych świadczeń do 31 października 2009 r.

 
"Czas na aktywność..." - rozpoczynamy realizacje projektu PDF Drukuj Email
czwartek, 30 kwietnia 2009 07:53

 
         Informujemy, że projekt "Czas na aktywność w Gminie Żyraków" został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym i został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Oznacza to, że realizacja rozpocznie się zgodnie z harmonogramem. Do 11 maja planowana jest rekrutacja uczestników, na początku czerwca osoby wybrane do projektu zostaną objęte kontraktami socjalnymi i skierowane na wybrane szkolenia. Zapraszamy.
 
 
 
 
Świadczenia rodzinne - zmiana w zasadach przyznawania świadczeń z tytułu urodzenia dziecka PDF Drukuj Email
środa, 22 kwietnia 2009 10:25

              Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

 

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

 

Do pobrania: wzór wymaganego zaświadczenia lekarskiego

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" PDF Drukuj Email
wtorek, 10 marca 2009 11:07

 


 

                                                                                        
                       Zapraszamy osoby bezrobotne, zameldowane na terenie gminy Żyraków do projektu " Czas na aktywność w gminie Żyraków". Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych zakończonych odpowiednimi certyfikatami. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (w tym: szkolenia zawodowe, zwrot kosztów dojazdu, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym). Do projektu zostanie zaproszonych 20 osób, oraz  dodatkowo 8 osób na listę rezerwową. Pierwszeństwo udziału mają osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wypełnioną i podpisaną ankietę wstępną należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137 pok. 5.
Szczegółowe informacje: tel. 014 682 26 35.
 
Powitanie PDF Drukuj Email
piątek, 30 stycznia 2009 10:32

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

 

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Designed by vonfio.de