Start
Aktualności
Spotkanie wigilijne dla osób samotnch PDF Drukuj Email
czwartek, 22 grudnia 2011 09:43

21 grudnia 2011 roku w ZSP w Żyrakowie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych zorganizowane przez Wójta Gminy Żyraków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz ZSP w Żyrakowie. W wigilii wzięło udział 40 osób  oraz przedstawiciele władz gminy Wójt Gminy Marek Rączka, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Łanucha; ks. proboszcz Józef Jasiurkowski; Dyrektor ZSP w Żyrakowie Elżbieta Ulak i zastępca Robert Paleczny, Kierownik GOPS Grażyna Kokoszka i pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Goście mogli obejrzeć przygotowane przez uczniów ZSP w Żyrakowie jasełka, wzięli udział w wspólnej modlitwie i kolędowaniu oraz razem spożyli  tradycyjną kolacje wigilijną. Na koniec każdy z gości otrzymał w prezencie paczkę świąteczną.


 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" - Podsumowanie PDF Drukuj Email
środa, 02 listopada 2011 14:02

 

baner_do_artykolow2             Dobiega końca realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w roku 2011. Projekt współfinansowany był z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 18 osób (13 kobiet i 5 mężczyzn). Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwie zawodowym oraz szkoleniach: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie oraz przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Dodatkowo uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym przez GOPS Żyraków. W trakcie realizacji projektu 2 osoby znalazły zatrudnienie. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie aktywnej formy wsparcia dla bezrobotnych klientów Osrodka Pomocy Społecznej opartej na kontrakcie socjalnym. Już dziś zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie gminy Żyraków do udziału w projekcie w 2012 roku.

 

 
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 maja 2011 14:58

baner_do_artykolow2

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Żyrakowie prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kompleksowych szkoleń  dla osób bezrobotnych uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków".

 

Zapytanie ofertowe

Edytowalny formularz ofertowy

 

 

 

 
GOPS Żyraków wyróżniony za pomoc powodzianom PDF Drukuj Email
wtorek, 30 listopada 2010 08:07

 

Miło nam poinformować Państwa, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie jako jeden z dwóch ośrodków w powiecie dębickim został wyróżniony za sprawną pomoc osobom poszkodowanym w powodzi jaka wystąpiła w bieżącym roku na terenie naszego województwa. 
Zasiłki dla powodzian do 20 i 100 tyś. - ważna informacja PDF Drukuj Email
wtorek, 27 lipca 2010 08:03

 

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących rozliczenia zasiłków na remont i odbudowę domu informujemy:

 

Do dnia dzisiejszego Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nie przekazał ostatecznych wyjaśnień w sprawie możliwości rozliczenia z w/w zasiłków niezbędnego wyposażenia (pralka, lodówka, kuchenka, niezbędne meble - zobacz pismo PUW). W związku z powyższym wydane decyzje przyznające zasiłek do 20 tyś. zł zostały wydane z przezanczeniem wyłącznie na remont i odbudowę domu. Do czasu uzyskania z PUW w Rzeszowie ostatecznego stanowiska w tej kwestii, sprzęt AGD, RTV, meble nie będą uwzględnianie przy rozliczaniu przyznanej pomocy finansowej.

 
Powódź 2010 - wypłacone zasiłki do 20 tyś zł. PDF Drukuj Email
piątek, 23 lipca 2010 08:02

 

Rodziny poszkodowane w wyniku czerwcowej powodzi otrzymały pierwszą transze zasiłków do 20.000 zł, tj. 50% wnioskowanej kwoty. Zasiłki przeznaczone sa na remont i odbudowe domu zniszczonego podczas czerwcowej powodzi. Łącznie wypłacono kwotę 499.000 zł dla 54 poszkodowanych rodzin.

 
Pomoc dla powodzian - osuszacze PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 lipca 2010 10:07

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie dysponuje 4 osuszaczami udostępnionymi nam przez Wojewodę Podkarpackiego. Sprzęt będzie wypożyczany na okres 1 tygodnia na podstawie umowy uzyczenia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 14-6822-635 w celu zapisania się na liste oczekujących.

 
Powódź 2010 - ostateczny termin składania wniosków o pomoc finansową PDF Drukuj Email
piątek, 09 lipca 2010 10:14

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ostateczny termin składania wniosków o pomoc finansową na remont i odbudowę domu zniszczonego podczas powodzi w czerwcu 2010, upływa w dniu 13 lipca 2010. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 
Pomoc żywnościowa dla powodzian PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2010 09:59

 

Informujemy, że w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, uruchomiona została pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żyraków poszkodowanych w wyniku czerwcowej powodzi. Po pomoc należy zgłosić się do magazynu  przy MOPS Debica, ul Ratuszowa - magazyn nr 51, należy mieć ze zoba dowód tożsamości i wydana przez GOPS Żyraków kartę powodzianina.

 
Zasady udzielania świadczeń dla powodzian na remont i odbudowe budynku mieszkalnego PDF Drukuj Email
czwartek, 01 lipca 2010 09:42


Pomoc  przysługuje   rodzinom  lub osobom samotnie  gospodarującym  na remont lub odbudowę  budynku mieszkalnego lub lokalu który uległ  zniszczeniu  w związku z  powodzią   w czerwcu 2010 r.

Pomoc  jest udzielana na  wniosek osoby uprawnionej. Z  wnioskiem może  wystąpić  osoba, która jest :

1. Właścicielem budynku mieszkalnego
2. osobą, której przysługuje   spółdzielcze  własnościowe  prawo do lokalu
3. osobą, której  przysługuje  spółdzielcze  lokatorskie  prawo do lokalu
4. najemcą lokalu  mieszkalnego lub  budynku mieszkalnego    pod  warunkiem , że  właściciel  budynku  wyraża  zgodę   na przeprowadzenie remontu   lub odbudowę  budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego i nie będzie ubiegał się   o  pomoc  do 20.000, 100.000  zł.

Pomoc  nie  może  przekroczyć  wysokości szkód   wyrządzonych  w  danym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym.

Osoby uprawnione  są  zobowiązane  przedstawić  faktury   i rachunki   potwierdzające  poniesienie   wydatków  związanych z  remontem lub odbudową  budynków mieszkalnym  lub   lokali mieszkalnych.

W przypadku gdy osoba  uprawniona  nie  rozliczy   poniesionych wydatków (nie przedstawi  faktur  i rachunków) albo  przeznaczy   otrzymaną pomoc  na cel niezgodny  z  celem na jaki  została udzielona  wówczas  jest  zobowiązana do zwrotu  otrzymanej  pomocy.POMOC  DO 20.000 ZŁ.Pomoc  do 20.000 zł.   jest udzielana  gdy osoba uprawniona  nie przewiduje   większych kosztów   i rezygnuje z  wyceny  kosztów. Pomocy  udziela  się    na podstawie  faktur   i rachunków  za materiały i  usługi  budowlane, pomoc udzielana jest w 2 ratach po 50%.POMOC  DO 100.000 ZŁ.Dla uzyskania zasiłku w wysokości od 20.000 do 100.000 zł. niezbędna jest  wcześniejsza  wycena kosztów  wykonana  przez  upoważnione    do tego osoby  wyznaczone przez  wojewodę

Pomoc ta  udzielana jest w ratach, pierwsza  rata wynosi 50 % kosztów remontów lub odbudowy.

 
PFRON - pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi PDF Drukuj Email
środa, 30 czerwca 2010 12:28

 

logo-pfron

 

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi udzielana będzie ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia i dotyczyć będzie wyłącznie szkód poniesionych w pomieszczeniach zamieszkiwanych przez Wnioskodawcę.

Adresatami programu są poszkodowane w wyniku skutków powodzi mającej miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w maju i czerwcu 2010 roku:
-    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
-    dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie przedłożenie:
-    kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kserokopii orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,
-    dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia  będą składane w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku powodzi – na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu. Wzór formularza wniosku przyjęty zostanie przez Zarząd PFRON.

Wnioski w ramach programu przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 10 czerwca do 15 listopada 2010.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Designed by vonfio.de