Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

 

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 

Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11  i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

 

Program adresowany jest do: 

 

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

 

  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

 

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszt zakupów senior pokrywa samodzielnie. Program trwa do 31 grudnia 2020

               

 

                       

                

 

 

 

 

Od dnia 10 października 2020 powiat dębicki znajduje się w czerwonej strefie obostrzeń. W związku z tym wszelkie sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalecamy załatwiać  w formie elektronicznej tj. telefonicznie, poprzez e-mail oraz skrzynkę e-puap. Wszystkie wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych  zostaną wypłacone na konta bankowe oraz przekazem pocztowym. Wszelką korespondencję można złożyć na poczcie podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku.  Jeżeli wystąpi konieczność bezpośredniej wizyty w Ośrodku jest to możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Każda osoba wchodząca do budynku urzędu będzie ewidencjonowana, obsługiwane będą tylko osoby stosujące rygory sanitarne zasłaniania ust i nosa i zasadę dystansu społecznego.

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

39-204 Żyraków 137

 

Tel/fax: 14 682 26 35, 604 627 472

 

                                                                                                                                                                   

Pracownicy socjalni tel: 14 6807 105, 14 6807 112

 

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, 500+ tel:  14 6807 103

 

 

Skrzynka EPUAP:  /GOPSZyrakow/SkrytkaESP