Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego udzielana jest uczniom w celu niezmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwia pokonanie barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Prawo do stypendium szkolnego posiada uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba, wielodzietność lub inne okoliczności uzasadniające pomoc. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Od 1 października  2018 r kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Wnioski o stypendium szkolne nalezy składać w Gminyym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie w terminie od 1 do 15 września każdego roku szkolnego.

 

Wniosek o stypendium szkolne

 

Powiadomienie o plikach cookies: strona gopszyrakow.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie jest jednostką organizacyjną Gminy Żyraków. Świadczy pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą poradzić sobie przy wykorzystaniu własnych sił i środków, jak również realizuje zadania wynikające z innych ustaw: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, programy rządowe i Unii Europejskiej.

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

39-204 Żyraków 137

 

Tel/fax: 14 682 26 35

 

                                                                                                                                                                   

Pracownicy socjalni

 

14 6807 105, 14 6807 112

 

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, 500+

 

14 6807 103

 


Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Skrzynka EPUAP:  /GOPSZyrakow/SkrytkaESP

 

 

NIP 872-10-44-888

REGON 850019576

 

 

 

 

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie:

  

 

Kierownik: Grażyna Kokoszka

 

 

Główny księgowy: Anita Sikorska

 

 

Pracownicy socjalni: Renata Smoła, Elżbieta Węgrzyn, Leszek Hull, Zofia Skwira, Edyta Wadas, Justyna Strzok, Agnieszka Hołowicka.  Zobacz również: Rejony pracowników socjalnych

Asystent rodziny: Barbara Smoła

 

 

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny: Renata Depa,Teresa Pastuła, Edyta Berczyk - pok. nr 3 tel: 14 6807103

Program 500 plus: Marzena Lipa,  Anna Kędzior - pok. nr 3 tel: 14 6807103

 


 

 

 

 

 

PROGRAM RODZINA 500+

 

 

Druk wniosku Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

 

 

PROGRAM DOBRY START 300+

 

Druk wniosku Dobry Start 300+

 

                                                                                     Załącznik do wniosku 300+ (tylko w przypadku gdy zabraknie miejsca w wniosku głównym)

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Druk wniosku na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

 

Druk wniosku  na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Druk wniosku na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

 

Dokumenty o dochodach za rok poprzedzający okres zasiłkowy:

 

 

Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działaność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

 

 

 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

 

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy(pdf, 376 KB)

 

Dokumenty o dochodach za rok poprzedzający okres zasiłkowy:

 

 

Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działaność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

 

PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

 

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 

Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

 

 

 


POMOC SPOŁECZNA

 

 

wniosek o dożywianie w szkole

 

zaświadczenie o zarobkach


oświadczenie 

 

 

 

 

 

INNE

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

Design by vonfio.de

Strona gopszyrakow.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies w Twojej przeglądarce PIXEL_LINK_LEGAL_TEXT