INFORMACJA W SPRAWIE

PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 

 

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski na świadczenia : „Dobry start” (300+) a także zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020 roku wyżej wymienione wnioski można składać również w formie papierowej w GOPS Żyraków (pok. Nr 3).

 

WAŻNE!

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+), gdyż na wniosek złożony             w terminie od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze zostało przyznane do końca maja 2021 roku.

Rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego (500+) ponieważ np. dziecko dopiero się urodziło, mogą w każdej chwili przystąpić do programu „Rodzina 500+” składając odpowiedni wniosek drogą elektroniczną bądź w formie papierowej. Od przyszłego roku funkcjonować będzie roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 do 31 maja następnego roku.

 

Istnieje możliwość pobrania druków wyżej wymienionych wniosków na stronie internetowej: www.gopszyrakow.pl w zakładce - do pobrania lub w tutejszym Ośrodku (pok. Nr 3).