Od dnia 10 października 2020 powiat dębicki znajduje się w czerwonej strefie obostrzeń. W związku z tym wszelkie sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalecamy załatwiać  w formie elektronicznej tj. telefonicznie, poprzez e-mail oraz skrzynkę e-puap. Wszystkie wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych  zostaną wypłacone na konta bankowe oraz przekazem pocztowym. Wszelką korespondencję można złożyć na poczcie podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku.  Jeżeli wystąpi konieczność bezpośredniej wizyty w Ośrodku jest to możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Każda osoba wchodząca do budynku urzędu będzie ewidencjonowana, obsługiwane będą tylko osoby stosujące rygory sanitarne zasłaniania ust i nosa i zasadę dystansu społecznego.

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

39-204 Żyraków 137

 

Tel/fax: 14 682 26 35, 604 627 472

 

                                                                                                                                                                   

Pracownicy socjalni tel: 14 6807 105, 14 6807 112

 

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, 500+ tel:  14 6807 103

 

 

Skrzynka EPUAP:  /GOPSZyrakow/SkrytkaESP