Od dnia 1 stycznia 2018 r. poza Kartą w formie tradycyjnej członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli złożyć wniosek o kartę w formie aplikacji na urządzenie mobilne ( np. smartfon, tablet).

              Jeżeli wnioskodawca będzie ubiegał się jednocześnie o plastikową i elektroniczną formę KDR, wydanie Karty będzie bezpłatne. W sytuacji gdy po 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej  i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Opłata za dodatkową formę KDR wyniesie 9,21 zł za każdą kartę. Osoby , które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r. będą mogły nieodpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2019 r. 

             Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych za pomocą dodatkowej aplikacji spowoduje krótszy okres oczekiwania na  Kartę , gdyż dostęp do niej uzyskać można będzie już w momencie przyznania Karty. Rodzice mogą wizualizować karty przyznane ich dzieciom.